L'ideari

L’esplai Spai-T s’inspira en els valors cristians i de participació activa en l’entorn, no exclou ningú per motius econòmics i s'ofereix de manera especial a aquelles famílies que desitgin per a llurs fills una formació impartida d'acord amb aquest Ideari.

Pretenem que els infants i preadolescents siguin responsables i protagonistes del seu temps de lleure, que desenvolupin les seves capacitats i que adquireixin uns valors que els portin a viure una vida plena i solidària. Aquest espai els ha de possibilitar créixer, pensar i autoeducar-se globalment com a persones, mitjançant la dinàmica descoberta – reflexió - acció transformadora.

El Spai-T vol ser un espai d’educació en el lleure que formi persones amb valors crítics, cooperants i de compromís, i actituds participatives que responguin als valors de:

-       pau
-       harmonia
-       justícia
-       joia
-       alegria
-       solidaritat
-       acolliment
-       integració
-       diversitat
-       reconciliació
-       ecologia interior
-       perdó
-       saviesa      
-       acompanyament
 
Protagonisme: Es pretén que els infants i dels preadolescents tendeixin cap a un veritable protagonisme d’ells mateixos, implicant-los en la preparació d’una part de les activitats.

Arrelament i implicació social: que coneguin la realitat que els envolta, especialment del barri. Potenciant les iniciatives dels nois i noies encaminades a actuar en el seu ambient per transformar-lo.

Evangelitzador: Les nostres finalitats estant basades en valors cristians, optant per un treball participatiu i associatiu on és valori les persones. És evangelitzador en la mesura que els nois i noies descobreixen en el món els valors del Regne de Déu i s’esforcen en viure’ls i expendre’ls.

Integradora: no pot excloure a ningú, s’obre a tothom i vol ajudar tothom. Per tot això vol dirigir-se preferentment als nois i noies amb menys possibilitats educatives dels diversos ambients.


Acompanyament: l’animador o monitor és un amic, un testimoni i un referent per l’infant, que l’ha d’ajudar a aconseguir els objectius que es proposen. El monitor és un educador responsable i compromès amb el projecte i està d’acord amb aquest ideari.